Welkom op TransPOort!

Dé site waar zij-instromers en schoolbesturen in Midden-Nederland elkaar vinden, matchen en kennis maken.
Direct, zonder kosten of tussenpersoon.

Transpoort, hoe werkt het?

TransPOort werft voor basisscholen in de regio Midden-Nederland kandidaten die vanuit een andere sector willen (zij-)instromen in het primair onderwijs.

TransPOort biedt deze, zogenoemde zij-instromers, een “poort” naar het primair onderwijs.

Bij zij-instroomtraject zijn drie partijen betrokken: de zij-instroomkandidaat, het beoogt (loonlijst)bestuur en een pabo. 
Wanneer er een ‘match’ is tussen het bestuur en de kandidaat én het geschiktheidsonderzoek bij de pabo is positief doorlopen, ondertekenen zij een tripartiete-overeenkomst en kan de zij-instromer ‘voor de klas’.
TransPOort is de spil in het proces dat hier aan vooraf gaat. Na een eerste kennismaking met de kandidaat zij-instromer, onderzoeken wij in overleg met hem of haar of de gekozen opleidings- en instroomroute (deeltijd opleiding of de reguliere zij-instroomopleiding) passend is.

Ook geven we relevante informatie, zodat de verwachtingen bij de opleiding, het beroep en het te volgen traject helder zijn voor de start. Hierbij werken we nauw samen met de besturen en pabo’s. Na een eerste selectie bieden we een préscan aan waarmee we in een vroeg stadium kansrijkheid kunnen toetsen. De préscan geeft antwoord op de vraag of je in aanleg geschikt bent voor het beroep van leerkracht. De préscan en je ervaringen in onder andere snuffelstages kun je toevoegen aan het portfolio (positieve bewijslast) dat je moet samenstellen als onderdeel van het geschiktheidsonderzoek bij de pabo. Wanneer dit leidt tot het definitieve besluit om zij-instromer te willen worden en je hebt een bestuur gevonden dat jou wil opnemen als zij-instromer, gaat het proces van de aanvraag van de zij-instroomsubsidie, het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van de tripartiteovereenkomst lopen.

Meld je nu aan en maak gebruik van alle voordelen:

Ik zoek een
zij-instromer

Je vindt hier niet zomaar kandidaten. De zij-instromers die zich op TransPOort aanbieden hebben al een préscan en persoonlijk gesprek bij Transvita gehad.

Zij hebben de droom om in het onderwijs aan de slag te gaan en zijn kansrijke kandidaten!

Ik zoek een
basisschool

De scholen die je hier vindt, zijn niet zomaar scholen. Deze scholen zijn heel bewust opzoek naar jou: een zij-instromer met een kansrijk profiel!

 • TransPOort biedt voorgeselecteerde en goed geïnformeerde kandidaten.
 • TransPOort brengt vraag en aanbod eenvoudig en efficiënt samen.
 • TransPOort deelt kennis voor schoolleiders en P&O’ers over zij-instroom, zoals voorbeelden van intern beleid en FAQ’s*.
 • Je kunt zelf eenvoudig onderzoeken welke school het beste bij je past.
 • Je wordt zichtbaar als kandidaat leerkracht bij meer dan 320 scholen in de regio.
 • Je bent goed geïnformeerd en weet of je in aanleg geschikt bent voor het beroep leerkracht.

Ben je als school op zoek naar wat zij-instromers voor jouw school kunnen betekenen, wat de voorwaarden zijn en wat erbij komt kijken? Neem dan contact op met Transvita.

Ben je als zij-instromer op zoek naar hoe jij de sprong naar het primair onderwijs kunt maken en wil je informatie over de route, de voorwaarden en wat erbij komt kijken. Ga naar www.transvita.nl

Nieuws

  Zij gingen je voor:

  Het traject van Liesbeth

  Liesbeth is net begonnen met de zij-instroomopleiding aan de Marnix Academie. Vanuit haar vorige baan als P&O ’er is zij meteen gestart als leerkracht in groep 5 in Leidsche Rijn. De zoektocht naar een baan in het onderwijs ging niet zonder slag of stoot. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat ze een passende baan vond.

  lees meer

  Het traject van Jermaine

  Op zijn 18e start Jermaine aan de pabo, maar via zijn bijbaan rolt hij de horeca in. Na 1 jaar pabo houdt hij het voor gezien en na het behalen van zijn studie Hotelmanagement werkt hij alweer jaren in het hotelwezen. Doordat de baan van Jermaine binnen afzienbare tijd zal ophouden, is Jermaine gaan nadenken over wat hij in de toekomst voor werk zou willen gaan doen.

  lees meer

  AANGESLOTEN ORGANISATIES

  WIE DOEN ER MEE

  Alle 320 bij Transvita aangesloten basisscholen zijn automatisch aangesloten bij TransPOort. Deze scholen zijn georganiseerd onder 36 schoolbesturen in regio Midden-Nederland. Ook basisscholen die niet bij RTC Transvita zijn aangesloten kunnen deelnemen aan TransPOort! Het Ministerie van OC&W maakt deelname aan TransPOort voor alle scholen in de regio mogelijk middels de subsidieregeling Regionale Aanpak Lerarentekort.