Het traject van Jermaine

Op zijn 18e start Jermaine aan de pabo, maar via zijn bijbaan rolt hij de horeca in. Na 1 jaar pabo houdt hij het voor gezien en na het behalen van zijn studie Hotelmanagement werkt hij alweer jaren in het hotelwezen. Doordat de baan van Jermaine binnen afzienbare tijd zal ophouden, is Jermaine gaan nadenken over wat hij in de toekomst voor werk zou willen gaan doen.
Jermaine ziet zichzelf eigenlijk nog steeds voor de klas staan en neemt contact op met een school bij hem in de buurt om te vragen wat hij daar voor moet doen. Zij verwijzen hem naar de pabo en via een oriëntatie bij verschillende pabo’s, komt hij weer terug bij de school. Omdat zij geen plek hebben voor zij-instromers en het bestuur ook geen mogelijkheden voor Jermaine ziet op andere scholen, verwijzen zij hem naar Transvita.
Transvita adviseert na een cv en motivatiecheck ervaring op te gaan doen in het onderwijs. Op de school uit zijn buurt doet hij gedurende 3 maanden vrijwillig één ochtend per week ervaring op methet werken met kinderen uit de middenbouw. Dit bevalt zo goed dat hij nu zeker weet dat hij wil gaan starten aan de pabo.
De préscan is positief en Jermaine vindt door bemiddeling van Transvita binnen een korte tijd een passend schoolbestuur in zijn eigen woonplaats Amersfoort. Als ook het geschiktheidsonderzoek positief wordt afgerond kan hij aan de slag.
De opleiding én het werken in ‘zijn’ groep 8 bevallen hem goed, al is het soms even puzzelen waar hij de tijd vandaan moet halen om ook nog gewoon toe te komen aan zijn hobby’s en gezin.