Hoe werkt het?

Transpoort, hoe werkt het?

TransPOort werft voor basisscholen in de regio Midden-Nederland, kandidaten die vanuit een andere sector willen (zij-)instromen in het primair onderwijs.
TransPOort biedt deze, zogenoemde zij-instromers, een “poort” naar het primair onderwijs.
Bij zij-instroomtraject zijn drie partijen betrokken: de zij-instroomkandidaat, het beoogt (loonlijst)bestuur en een pabo.
Wanneer er een ‘match’ is tussen het bestuur en de kandidaat én het geschiktheidsonderzoek bij de pabo is positief doorlopen, ondertekenen zij een tripartite-overeenkomst en kan de zij-instromer ‘voor de klas’.
TransPOort is de spil in het proces dat hier aan vooraf gaat. Na een eerste kennismaking met de kandidaat zij-instromer, onderzoeken wij in overleg met hem of haar of de gekozen opleidings- en instroomroute (deeltijd opleiding of de reguliere zij-instroomopleiding) passend is. Ook geven we relevante informatie,
zodat de verwachtingen bij de opleiding, het beroep en het te volgen traject helder zijn voor de start. Hierbij werken we nauw samen met de besturen en pabo’s.
Na een eerste selectie bieden we een préscan aan waarmee we in een vroeg stadium kansrijkheid kunnen toetsen. De préscan geeft antwoord op de vraag of je in aanleg geschikt bent voor het beroep van leerkracht.
De préscan en je ervaringen in onder andere snuffelstages kun je toevoegen aan het portfolio (positieve bewijslast) dat je moet samenstellen als onderdeel van het geschiktheidsonderzoek bij de pabo.
Wanneer dit leidt tot het definitieve besluit om zij-instromer te willen worden en je hebt een bestuur gevonden dat jou wil opnemen als zij-instromer, gaat het proces van de aanvraag van de zij-instroomsubsidie, het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van de tripartiteovereenkomst lopen.
TransPOort zorgt voor een goede en effectieve bemiddeling tussen de kandidaat zij-instromer en het bestuur.