Over ons

TransPOort

TransPOort is een initiatief van RTC Transvita. Transvita is een serviceorganisatie van, voor en door 36 schoolbesturen in Midden-Nederland.
Zonder winstoogmerk zet Transvita zich in voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. De kernactiviteit van Transvita is het organiseren van vervangingen. Door het tekort aan leerkrachten is het voor scholen steeds lastiger de formatie op orde te krijgen en ook de benodigde vervangingscapaciteit staat al enige tijd onder druk. Daarom wordt er door Transvita ingezet op werving van vaste en flexibele invallers, zij-instromers en leerkrachten in vaste formatie.
TransPOort is hét portaal voor potentiële zij-instromers die door Transvita, na een préscan en een persoonlijk gesprek, kansrijk worden bevonden voor het instromen in het primair onderwijs. Ook voor scholen/schoolbesturen die op zoek zijn naar een geschikte zij-instromer is TransPOort de plaats waar de juiste kandidaat gevonden kan worden. Een marktplaats waar vraag en aanbod samen komen.

TransPOort wordt operationeel geleid door medewerkers van Transvita. Er is echter een groot verschil met de andere diensten die worden verleend aan de leden van Transvita.
Alle scholen in het primair onderwijs in de regio Midden-Nederland kunnen zich namelijk kosteloos aansluiten bij TransPOort, dus zonder deelnemer van Transvita te zijn.
OCW ondersteunt TransPOort vanuit de subsidieregeling Regionale Aanpak Lerarentekort die met succes door Transvita is aangevraagd. Hierdoor is deelname aan TransPOort voor alle scholen in het primair onderwijs in het werkgebied Midden-Nederland gedurende de looptijd van de subsidieregeling kosteloos.

Wil je je aansluiten bij TransPOort? Neem dan contact op met TransPOort via info@transpoort.nu.

Op onze website (https://www.transvita.nl/) vind je meer informatie over RTC Transvita.