Opleidingen

Zij-instroomopleiding

Met het zij-instroomtraject ga je direct voor de klas en werk je, met salaris, opleiding en goede begeleiding, toe naar je certificaat met officiële bevoegdheid om les te geven in het primair onderwijs.

In het midden van het land, Utrecht stad, heb je de keuze uit een tweetal hogescholen die de zij-instroomopleiding aanbieden.
Dit betreffen de Marnix Academie en de Hogeschool van Utrecht. Op beide websites vind je meer informatie over zij-instromen in het primair onderwijs.

Mocht je in plaats van het zij-instroomtraject, toch te besluiten de deeltijdopleiding te gaan doen, dan kun je eveneens bij beide hogescholen terecht.

Je bent van harte welkom bij onze zij-instroom events, ‘U voor de klas’ (www.uvoordeklas.nl) voor de regio Utrecht en ‘Kei voor de klas’ (www.keivoordeklas.nu) voor de regio Amersfoort.
Hier heb je de gelegenheid kennis te maken met verschillende schoolbesturen, kun je al je vragen stellen aan de opleiders, (ervaren) zij-instromers en Transvita.

Neem contact op met TransPOort of de pabo als je vragen hebt over het zij-instroomtraject.